Οργανισμός Λιμένος Πατρών

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ, ως διάδοχη νομική μορφή του Λιμενικού Ταμείου Πατρών, όπως προέκυψε μετά την ψήφιση του ν.2932/2001, είναι μονομετοχική Εταιρεία του Δημοσίου, υπαγόμενη στο ΤΑΙΠΕΔ ( 2996/12-11-2012 ).

Η δομή, η Διοίκηση και η εν γένει λειτουργία του Οργανισμού διέπεται από το Καταστατικό τουν.2932/2001 όπως αυτό έχει έκτοτε τροποποιηθεί, (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ 2463/24-04-2013), και συμπληρωματικά από τον ν.2190/1920 .

Το Λιμανι

Το λιµάνι της Πάτρας αποτελεί την Πύλη της χώρας µας προς την Ευρώπη και είναι ένα από τα πιο σύγχρονα λιµάνια της Μεσογείου µε σύγχρονες λιµενικές υποδοµές, σύγχρονο χώρο cruise terminal, ποιοτικά ολοκληρωµένες υπηρεσίες φιλοξενίας αι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών συνεισφέρει αποφασιστικά στην τοπική οικονομία  δημιουργώντας  με τις άμεσα εξαρτώμενες επιχειρήσεις  2.504 θέσεις εργασίας, 1.013 άμεσες θέσεις εργασίας με εισόδημα 12,2 εκατ. ευρώ και 1.491 έμμεσες, με εισόδημα περίπου 9,2 εκατ. ευρώ.

Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ, το λιμάνι και οι συνδυασμένες με αυτό επιχειρήσεις συνεισφέρουν σε ποσοστό 3,74% της συνολικής τοπικής απασχόλησης και ποσοστό 1,48% του συνολικά παραγόμενου εισοδήματος, ενώ μαζί με τις άμεσα εξαρτώμενες επιχειρήσεις, δημιουργεί κύκλο εργασιών 64,3 εκατ. ευρώ.

Δείτε το Blog του Ο.Λ. Πατρών εδώ.

Επικοινωνία

Κτίριο Υπηρεσιών Νότιου Λιμένα Πατρών
Τ.Κ. 26333 - Πάτρα
Τηλ.: 2610 365.113
Fax: 2610 365.110
e-mail: [email protected]
Ιστότοπος: http://www.patrasport.gr/